Badania psychologiczne kierowców – psychotesty

Badania:

Badania psychologiczne kierowców – „psychotesty” wykonujemy dla:

 • kandydatów i kierowców przedłużających uprawnienia kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz osoby przedłużające uprawnienia
 • kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów przedłużających uprawnienia
 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przedłużających uprawnienia
 • kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy
 • kierowców skierowanych przez lekarza ze względu na możliwość istnienia poważanych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • kierowców skierowanych w wyniku:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających
  • spowodowania wypadku drogowego
  • przekroczenia 24 punktów karnych
Pracownia Psychologiczna znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Aleja 3 Maja 4
w lokalu Ośrodka Szkolenia Kierowców „SMILE”.
Badania wykonywane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel: 782-760-100.
 
Opłata za:
1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł;
2) ponowne badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie określonym w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy – wynosi 150 zł
 
Opłatę wnosimy przed dokonaniem badania.
Badania kierowców

Wpisano pod Nr 85/22 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Pracownia czynna po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod nr tel:

Przewiń na górę