Jak uzyskać PKK

Prawojazdy1

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w starostwie właściwym dla miejsca zamieszkania. W celu uzyskania PKK należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm,
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy kategorii B, nie ukończyła 18 lat,
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli wnioskodawca posiada),
  • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport z aktualnymi danymi (do wglądu)

Nasz samochód szkoleniowy jest identyczny z autem egzaminacyjnym, czyli uczysz się i zdajesz bez niespodzianek.

Jazdy prowadzone są samochodem z automatyczną skrzynią biegów, przystosowanym do różnych stopni niepełnosprawności, łącznie z całkowitą niepełnosprawnością kończyn dolnych,

Możliwość podstawienia samochodu na egzamin państwowy w Ośrodku
Egzaminacyjnym. Pojazd ten spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2004 r. między innymi:

• 01 – wymagana korekta wzroku,

• 01.01 – okulary,

• 01.02 – soczewki kontaktowe,

• 01.03 – szkła ochronne,

• 01.04 – szkło matowe,

• 01.05 – przepaska na oko,

• 01.06 – okulary lub szkła kontaktowe,

• 02.01 – aparat słuchowy jedno uszny,

• 02.02 – aparat słuchowy obu uszny,

• 05.01 – jazda tylko przy świetle dziennym,

• 05.03 – jazda bez pasażerów,

• 05.04 – jazda z prędkością nie większą niż X km/h

• 05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,

• 10.01 – ręczna zmiana biegów,

• 10.02 – automatyczna zmiana biegów,

• 10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,

• 20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,

• 25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,

• 40.01 – zwykły układ kierowania ze wspomaganiem,

• 40.11 – gałka na kierownicy,

• 42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka),

• 43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,

• 44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,

• 44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

• 44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp
na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej,

• 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia –
szczególnie dla kierowców z upośledzeniem narządu ruchu, protezami
kończyn itp.

Poza tym, biorąc pod uwagę różne stopnie niepełnosprawności naszych kursantów dokonaliśmy szereg innych udogodnień.

Egzamin państwowy jest taki sam jak dla wszystkich kursantów. Jednak obowiązkiem kursanta niepełnosprawnego, który chce zdawać egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów jest zabezpieczenie samochodu na egzamin. Dlatego  osoby, które uczęszczają na kurs prawa jazdy w naszej szkole mogą później zdawać egzamin na tym samych samochodzie.

Zadzwoń i zapisz się na kurs

Przewiń na górę